Przeglądy instalacji technologicznych

Zapewniamy przeglądy instalacji technologicznych, które wykonujemy. Regularna kontrola stanu technicznego ich elementów jest podstawą niezawodnego działania systemu, zwłaszcza podczas okresu intensywnej eksploatacji. Dysponujemy odpowiednim sprzętem, a także kompetencjami, dzięki którym jesteśmy w stanie wykryć wszelkie usterki, zanim dojdzie do poważnej awarii. W ten sposób da się uniknąć przestoju w działaniu zakładu i związanych z tym nierzadko sporych start finansowych.

W ramach przeglądów technicznych instalacji przemysłowych wykonujemy niezbędne pomiary, testy działania oraz wymianę najważniejszych części eksploatacyjnych, które uległy zużyciu. Kontrolujemy grubość powłok zabezpieczających oraz izolacyjnych instalacji. Sprawdzamy poprawność działania wszelkich zaworów oraz pomp. Do każdego przeglądu wystawiamy odpowiedni protokół.

Serwis instalacji technologicznych

Oferujemy również serwis instalacji technologicznych – wody lodowej, centralnego ogrzewania, gazowych, parowych oraz rurociągów tryskaczowych. Gwarantujemy fachową i sprawną pomoc w przypadku każdego rodzaju usterek. Diagnozujemy przyczynę problemu, a następnie niezwłocznie przechodzimy do usunięcia awarii. Jako eksperci w dziedzinie instalacji przemysłowych udzielamy także fachowych porad dotyczących ich prawidłowej eksploatacji, aby minimalizować ryzyko niesprawności systemu w przyszłości.